Menu
A+ A A-

Fakultet za tehničke studije učestvovao na 22. međunarodnom simpoziju iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike (Zlatibor, 13-16. juna 2017.)

Predstavnici Fakulteta za tehničke studije su na 22. međunarodnom simpoziju iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike (Zlatibor, 13.-16. juna 2017.) prezentirali stručni rad na temu: “Primjena minerala iz Bosne i Hercegovine kao punila u proizvodnji papira”. Autori rada su:  I. Ibrahimefendić, A. Tuzović, M. Garić, A. Obućina, a isti je objavljen u Zborniku radova ovog simpozija. Tom prilikom uspostavljeni su dogovori o pokretanju saradnje s pojedincima i institucijama u cilju uspostavljanja poslovno-tehničke suradnje, zajedničkih projekata i razmjene informacija.

Opširnije: Fakultet za tehničke studije učestvovao na 22. međunarodnom simpoziju iz oblasti celuloze, papira,...

Kulturna manifestacija: lhamijini dani

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku ove se godine aktivno uključio u projekat obilježavanja „Ilhamijinih dana“. Promocija „Travničke šahovske hronike“ održana je u amfiteatru Edukacijskog fakulteta na dan otvaranja kulturne manifestacije. Akademsko predavanje na temu „Uskufijev rječnik“ održano je 31. oktobra također u amfiteatru Edukacijskog fakulteta. Predavačica, prof. dr. Kerima Filan, redovna profesorica na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskoga fakulteta u Sarajevu

Opširnije: Kulturna manifestacija: lhamijini dani