Menu
A+ A A-

Seminar „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu“

Za poslodavce je od posebnog značaja poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu i dobro snalaženje u optimiziranju njihove provedbe u paksi, polazište su za uspješnu zaštitu radnika, ali i postizanja ciljeva u smanjenju troškova u poslovanju, povećanju produktivnosti i stvaranju ugleda dobrog poslodavca.

U periodu od 23 do 24.04.2019., Hotel „SUNCE“, Neum održava se sminar na temu "Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu."

Kroz interaktivni pristup na seminaru, učesnici će biti u prilici da direktnom komunikacijom sa predavačima (iz različitih oblasti) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi pravilne primjene zakonskih propisa koji se tiču povrede na radu - pravu i naknadi štete od strane radnika.

Više detalja pogledajte na linku: https://www.akta.ba/najave/seminar-uloga-i-znacaj-strucnjaka-zastite-na-radu-/100266?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Akta%20-%20Vijesti