Menu
A+ A A-

Sarajevski sajam knjiga

U Sarajevu će od 17. do 22. aprila ove godine biti održan 31. međunarodni sajam knjiga i 15. bijenale knjige.

Organizator je Sarajevski sajam Centra Skenderija a partner TKD „Šahinpašić“. Sajam predstavlja najuspješniju manifestaciju ove vrste u Bosni i Hercegovini. Autori knjiga i izdavači imaju priliku promovisati razna djela, kulturna i umjetnička naslijeđa.

Tokom sajma planirana je organizacija različitih sadržaja, među kojima su:

·        Promocije izdavačkih kuća, književnih djela i autora

·      STEM edukacija u organizaciji izlagača „Imtec“ d.o.o. To je nastavno-metodička oblast koja podrazumijeva komparativan pristup odgojno-obrazovnom procesu i nove mogućnosti njene primjene u obrazovanju djece. Akronim „STEM“ upućuje na  ključne predmete svoga proučavanja, to su „Science, Technology, Engineering and Mathematics“, odnosno, nauka, tehnologija, inžinjerstvo i matematika. Ono što ovaj oblik obrazovanja čini drugačijim upravo je to što se izučavanju pristupa interdisciplinarno, kombinovanjem elementa i dostignuća svake od navedenih oblasti.  Edukacija će biti održana 18.04. od 10:30 do 13:30.

·  Prezentacija stručnih radova s fokusom na modele autobiografskih pristupa u nastavi, dr. Dina Mehmedbegović, stručnjakinja za jezičku politiku i interkulturalne pristupe u nastavi, Velika Britanija (18.04. od 14:00 do 15:00)

·       Prezentacija Sajma bosanskohercegovačke knjige u Göteborgu i novoosnovanog Društva pisaca, prevodilaca i bibliotekara u dijaspori, kao i izdanja Izdavačke kuće „Una“ Göteborg, Prezentatori Midhat Ajanović i Samira Ajanović (19.04. od 16:00 do 17:00)

·         Druženja sa laureatima književnih nagrada

·         Dodjela godišnjih nagrada Fondacije / Zaklade „Kemal Bakaršić“ (22.04.)

·         Ocjenjivanje i dodjeljivanje nagrada za više književnih i sajamskih kategorija (22.04.)

·         Dječije radionice, kratki seminari i sl.

Radno vrijeme Sajma je od 10:00 do 19:00h.

Za sve dodatne informacije, prijavni materijal, kao i fotografije sa prethodnih godina Sajma posjetite stranicu http://www.skenderija.ba/index.php/home/skenderija-javnipozivi/287-sajam-knjiga-izbor-partnera