Menu
A+ A A-

Grafx br. 13

U stilu rubrike Naša izložba koja je bila ostvarenje pokretačke želje prvih  brojeva našeg časopisa, u ovom izdanju smo posebno ponosni na studentske radove kojima su se studenti predstavili. Inspirativno su djelovala događanja u proteklo vrijeme kada je nastavljeno druženje s braćom Durmišević i drugim priznatim bh. umjetnicima. Sve je to omogućeno održavanjem Prve studentske međunarodne konferencije iz oblasti grafičkih tehnologija i dizajna na Fakultetu za tehničke studije u Travniku (30.11.-1.12.2018.) pod nazivom GeTID-S 2018. Predstavljeno je niz lijepih postignuća, kako profesionalnih od strane gostiju predavača do onih u ranim fazama karijere koju su studenti ležerno i talentom upogonjeni profesionalno predstavili. U atmosferi neposrednosti, ljudske i profesionalne pozitive i otvorenosti, organizirane su dvije izložbe, kreativna radionica, gostujuća predavanja  afirmiranih umjetnika i Trafika grafika. 

Osim radovima, grafički dizajn je predstavljen kroz razgovor s braćom Durmišević, ali i sa studentima koji uz rad studiraju na našem fakultetu te djeluju okupljeni u Dizajn tim.

U ovom  izdanju su veliko osvježenje novi članovi redakcije i suradnici. U skladu s utvrđenim uređivačkim opredjeljenjima časopisa i ovaj broj je posvećen aktualnim temama. Predočeni su pojedini trendovi iz područja umjetnosti, ali i zanimljivi sadržaji iz arhitekture i književnosti.

Kroz naš časopis pratimo, kao i uvijek, projekte na nivou međunarodne suradnje, događanja i aktivnosti naša dva fakulteta. S posebnom pažnjom, predstavljene su  aktivnosti studenata kroz neke projekte i sadržajna druženja. 

Following the manner of the feature Naša izložba which presents a fulfilment of the driving desire behind the first issues of our magazine, in this issue we have been especially proud of student papers through which our students introduced themselves.  Recent events have been an inspiration with continued meetings with Durmišević brothers and other noted BiH artists.  All of this has been made possible by holding the first international student conference in the area of graphic technology and design at the Faculty of Technical Studies in Travnik (30th November - 1st December 2018) titled GeTID-S 2018. A series of great achievements, both professional presented by the guest lecturers and those in the early stages of careers that the talent-driven students have presented in a casual and professional manner, were demonstrated at the conference.  In a forthright atmosphere, one of human and professional positivity and openness, two exhibitions, a creative workshop, guest lectures conducted by established artists and Trafika grafika were organised.  

In addition to the papers, graphic design has been presented through conversations with Durmišević brothers and students who, alongside work, study at our faculty and operate as members of the Design Team.

In this issue, the addition of new members of the Editorial Board, as well as associates has been rejuvenating. In line with the established editorial orientation of the magazine, this edition is also dedicated to current issues.  Certain trends in the area of art, as well as interesting content from the field of architecture and literature have been presented. 

Through our magazine, as usual, we follow up on international cooperation projects, events and activities of our two faculties.  Special attention has been paid to the presentation of student activities through some projects and substantive meetings.  

Marija Garić

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tema broja: STUDENTSKI RADOVI

- Karakter dizajn

- Moć kreativnosti

MEĐUNARODNA SARADNJA

 Program Erasmus+: Projekt Inclusion - Radionice za nastavno i nenastavno osoblje

DOGAĐANJA

- Svečana promocija diplomanata i magistranata 2018

Studentijada 2018

- Promocija knjige: Tjelesna svjesnost u košarci

- Ured EP a BiH: 4.poslovni forum

AKTIVNOSTI FAKULTETA

- Uvodna predavanja 2018

- GeTID-S 2018

AKTIVNOSTI STUDENATA

- NIK 2018

- Naša CIVITAS priča

SUDJELOVALI SMO

- Edukativni program: Slobodni glasovi

PROJEKTI STUDENATA

- 25 razloga za o(p)stanak

INTERVJU

- Emir i Edin Durmišević

- Dizajn tim

 ARHITEKTURA

- In memoriam: Ivan Štraus

KULTURNA BAŠTINA

- Sevdah  kao ogledalo duše

KNJIŽEVNOST

 - Ponovi mi to  još jednom

- Prava ljubav

UMJETNOST

 - Razumijevanje apstraktne umjetnosti

- Pop  art