Menu
A+ A A-

Grafx br. 14

Digitalno izdanje: https://issuu.com/stud.casopis/docs/grafx_br_14 


Poštovani čitatelji,

Izuzetno mi je drago što se nastavlja širenje ideje koja stoji iza namjere časopisa Grafx, kao što je predstavljanje aktivnosti i radova studenata. I u našem 14-om printanom i digitalnom izdanju idemo dalje. Nastavlja se nastojanje da kroz ovakav vid predstavljanja naši čitatelji, prvenstveno naše kolege, kontinuirano prate naše aktivnosti kroz autorske radove, riječi i vizuale koji su dio nas.

U stasanju i razvijanju svojih umjetničkih ostvarenja, iz broja u broj, predstavljaju nam se i svoja iskustva dijele s nama umjetnici iz našeg podneblja. Tako je i ovaj put. Dvije vrsne i afirmirane umjetnice predstavile su nam dio svojih ostvarenja. Stoga je i tema ovog broja istovjetna s naslovom predstavljanja jedne od njih: Igra koja potiče maštu. I naslovnicu nam krasi model iste umjetnice.

Kada znamo da smo na putu koji želimo, očekujemo ogroman uspjeh i zadovoljstvo uz suradnju i pomoć ljudi koji žive s nama. Kako izgleda uspjeh i zadovoljstvo u pobjedi nad opakom bolešću, predočio nam je naš student kroz  priču o stvaranju filma pod nazivom Velika bijela kuća. Ovo je posebna priča jer se radi o iskustvu kojeg proživljavaju drugi, koje se ne događa nama, ali koje rezultira pobjedom i koje nama daje izbor za osjećaj zahvalnosti za zdravlje u životu.

Naše digitalno izdanje časopisa dobilo je veliko priznanje: primljen je u EBSCO bazu za oblast umjetnosti. Podsticaj je to da nastavimo pričama o uspjehu, privlačnom sadržaju i lijepom.

 Marija Garić

Dear readers,

I am very pleased that the idea behind the intention of Grafx, such as presenting students' activities and work, continues to spread. And in our 14th issue and digital edition, we continue. The endeavor to continue through this type of presentation by our readers, primarily our colleagues, is continually monitoring our activities through the author's works, words and visuals that are part of us.

As they grow and develop their artistic creations, from each issue, artists from our region present themselves and share their experiences with us, which is the case this time. Two accomplished and established artists have presented some of their works with us. Therefore, the subjet matter of this issue is the same to the title of one of them: Playfulness that inspires imagination. The cover also features a model of the same artist.

When we know we are on the path that we want, we expect tremendous success and satisfaction with the cooperation and assistance of the people who live with us. What a success and a pleasure in defeating a vicious disease looks like, was presented to us by our student through the story of making a movie called The Great White House. This is a special story because it is a kind of experience that does not happen to us but which results in a happy ending and which gives us the choice to feel grateful for health in life.

Our digital edition of the magazine has received great recognition: it has been accepted into the EBSCO database for the Art section. It's yet another reason to continue with our stories of success, compelling content and beautiful. 

Marija Garić

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tema broja: IGRA KOJA POTIČE MAŠTU

- Grafički i modni dizajn

- Dollhouse i modeliranje minijatura

 DOGAĐANJA

- Sajam TIMOD EXPO 2019

- Tribina:  Štetnost poroka

 AKTIVNOSTI FAKULTETA

- Pink Shirt day 

- Matematička olimpijada 

- Simpozij TImod 2019

AKTIVNOSTI STUDENATA

- NIK 2019

- Dan šarenih čarapa

 PROMOCIJA FAKULTETA

- Game Design

INTERVJU

- Muhamed Mahmić

- Selma Mahmutović

 - Ana Lukenda

PEDAGOGIJA

- Važnost igre

PREDŠKOLSKI ODGOJ

- Inovacije u predškolskom odgoju

PSIHOLOGIJA

 - Depresija kod djece

KNJIŽEVNOST

 - Zemlja nam je mati

UMJETNOST

 - Bauhaus

STUDENTSKI RADOVI

  - Digitalna transformacija