Menu
A+ A A-

Studijske posjete

ERASMUS+ projekat Inclusion: Predstavnici Univerziteta u Travniku na sastanku koordinatora u Grazu

Predstavnici Univerziteta u Travniku mr. Maja Đurić, koordinatorica Inclusion projekta za UNT i Nedžla Kadić, studentica Edukacijskog fakulteta, Univerziteta u Travniku, zajedno sa ostalim članovima BH konzorcija borave u Grazu na sastanku koordinatora projekta Inclusion.

Opširnije: ERASMUS+ projekat Inclusion: Predstavnici Univerziteta u Travniku na sastanku koordinatora u Grazu

Projekat INCLUSION – Četvrti i peti dan studijske posjete Belgiji

08.03.2018. (Belgija – četvrti dan)

09.03.2018. (Belgija – peti dan)

 Nastavak studijske posjete Inclusion tima UNT na Univerzitetu UCLL Leuven u Belgiji nastavljen je sa kreiranjem ideja i smjernica za dokument Institucionalnog Master plana. Posebna pažnja usmjerena je na inkluzivno obrazovanje i podučavanje.

Opširnije: Projekat INCLUSION – Četvrti i peti dan studijske posjete Belgiji

Projekat INCLUSION: Prvi dan studijske posjete Belgiji

 

05.03.2018. (Belgija – prvi dan)

Prvi dan studijske posjete na Univerzitetu Leuven u Belgija protekao je u upoznavanju sa smjernicama i sadržajem veznim za kreiranje institucionalnog dokumenta “Master plana” i kreativnih aktivnosti pravljenja kratkog filma vezanog za studijsku posjetu. Partneri konzorcija BiH, Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Tuzli i Federalno ministartvo obrazovanja i nauke, predstavili su svoj rad od protekle posjete (novembar 2017.) do danas kada su u pitanju aktivnosti Inkluzije.

Naše predstavnice govorile su o otvaranju “Inclusion office”, viziji, misiji i ciljevima upostavljenim na nivou Ureda, planovima na mjesečnom i godišnjem nivou, te realizaciji aktivnosti tokom tog perioda, a koja se usko vežu za istraživanje inkuzivnih grupa unutar naših fakulteta, što direktno ima implikaciju i na kreiranje dokumenta “Master plana”. 

 

Na polju diseminacije predstavile su završeni Newsletter, rubriku “Grafx” vezanu za Inkluziju, web rubriku i FB stranicu, te studentske aktivnosti.

 

INCLUSION: Aktivnosti drugog dana treninga u Belgiji

Aktivnosti drugog dana Erasmus+ projekta “INCLUSION” protekle su u kreativnim radionicama “mape puta” u kreiranju institucionalnih vodića, procedura, master planova i strategija kao finalih rezultata projakta. Nakon toga, svaki od Univerziteta predstavljao je svoje izazove i prilike, te su se razmjenjivale ideje i smjernice za poboljšanje. Finalizacija rada bila je prepuštena kooridnatorima koji su predstavili važne događaje i rokove koji se trebaju slijediti prema projektu. Naš tim, kao lider radnog paketa 6 “Disseminacija”, zajedno sa Američkim Univerzitetom u Armeniji, je predstavio dosadašnji rad u cilju promocije projekta prema zemljama.

Slijedeće najavljeno jeste važna studijska posjeta u Belgiji početkom marta 2018. godine, kao i velika konferencija u Travniku koja ima za cilj predstavljanje draft verzije dokumenata za promicanje pristupa, sudjelovanje i završetak studija za studente iz slabije zastupljenih kategorija.

Naš tim se vratio zadovoljan, nadahnut kvalitetom i kreativnošću rada, sa novim idejama u širenju aktivnosti za nastavak projekta.

INCLUSION: Aktivnosti prvog dana treninga u Belgiji

 09.11.2017. (Belgija: prvi dan) – Naš tim doc. dr. Amra Tuzović, mr. Maja Đurić i studentica Nedžla Kadić sa ostalim učesnicima BH konzorcija, predstavnicima Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Univerziteta u Tuzli i predstavnicima NVO – Sarajevo susret kultura boravi u Belgiji na treningu povodom nastavka implementacije ERASMUS+ projekta „INCLUSION“ (otvaranje radnog paketa 2) čiji je koordinator Yerevan State Academy of fine Arts (Armenska akademija likovnih umjetnosti). Prvi radni dan predstavljeni su rezultati istraživanja Alata (Benchmarking tools) Univerziteta iz BiH i Armenije s ciljem pregledavanja odgovora na preporuke socijalne dimenzije agencije EHEA.

 

 

 

 

 

 

INCLUSION: Trening u Belgiji

09.11.2017. (Belgija) – U sklopu ERASMUS+ projekta “INCLUSION” (K2 IZGRADNJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA), naš tim u sastavu – doc. dr. Amra Tuzović, mr. Maja Đurić i studentica Nedžla Kadić nalazi se na treningu na Univerzitetu Louven u Belgiji povodom nastavka implementacije projekta (otvaranje radnog paketa 2). Na treningu će se intenzivno raditi na kreiranju institucionalnih strategija u cilju osnaživanja i pristupa socijalnih dimenzija visokom obrazovanju.