Menu
A+ A A-

Studijske posjete

Projekat TEACHER – Drugi dan studijske posjete Slovačkoj

07.02.2018. (Slovačka – drugi dan)

Drugi dan studijske posjete partnerima iz Slovačke podrazumijevao je posjetu vrtićima u Banskoj Bistrici. Posjeti su prisustvovale sve visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine, koje su zajedno sa Edukacijskim fakultetom partneri u projektu TEACHER – Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Sveučilište Hercegovina i Udruženja zaposlenika predškolskih ustanova FBiH.

Opširnije: Projekat TEACHER – Drugi dan studijske posjete Slovačkoj

Projekt Teacher: Seminar u Bihaću - drugi dan

14.11. (Bihać – drugi dan)

Predstavnici Edukacijskog fakulteta prisustvovali su još jednom seminaru u sklopu ERASMUS+ projekta TEACHER koji se održao u Bihaću na temu „Transverzalne kompetencije u profesionalnom razvoju odgajatelja“, a kojim su moderirali predstavnici Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije. U okviru drugog dana seminara posebna pažnja bila je posvećena kreativnosti kao jednoj od vještina u okviru kritičkog i inovativnog mišljenja. Neophodno je da sam odgajatelj bude kreativan kako bi tu kreativnost prenio na djecu. Značaj seminara ogledao se i u razmjeni iskustava predstavnika iz Rumunije sa bh. partnerima, utvrđivanju sličnosti i razlika u samome radu i pristupu, izuzetno kreativnoj i interaktivnoj diskusiji u smislu prijedloga i sugestija kako određene segmente u radu poboljšati.

Projekt Teacher: Seminar u Bihaću - prvi dan

13.11. 2017. - (Bihać – prvi dan)

U sklopu ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – mr. Irmela Mujkić, mr. Amela Bajrić, mr. Jasmin Hrnjić i Selma Šeta, dipl. iur. borave u Bihaću na seminaru pod nazivom „Transverzalne kompetencije u profesionalnom razvoju odgajatelja“ zajedno sa ostalim predstavnicima univerziteta partnera. Prvi dan seminara, koji su vodili predstavnici Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, uspješno je završen kroz sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja i razmjenu iskustava među partnerima.

Uspješno realizirana studijska posjeta Sveučilištu u Zagrebu u okviru projekta TEACHER

Studijska posjeta Sveučilištu u Zagrebu u okviru Erasmus+ projekta TEACHER realizovala se 17. i 18. oktobra na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstavnici stručnog tima Edukacijskog fakulteta – prof. dr. Hazim Selimović, mr. Zehrina Selimović, Selma Seta, dipl. iur. i studentica Šejla Smajić učestvovali su u ovoj aktivnosti.

Opširnije: Uspješno realizirana studijska posjeta Sveučilištu u Zagrebu u okviru projekta TEACHER