Menu
A+ A A-

Projekat TEACHER – Prvi dan TOT seminara u Banjoj Luci

U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – mr. Jasmin Hrnjić, mr. Amela Bajrić i mr. Irmela Mujkić, zajedno sa ostalim bh. partnerima učesnicima u projektu borave na TOT seminaru u Banjoj Luci.  

Prvi dan seminara uspješno je završen kroz sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja sa naglaskom na važnost i razvoj intrapersonalnih vještina.

Članovi stručnih timova bh. partnera učesnika u projektu, učestvovat će u 5 modula obuke za instruktora (TOT program), nakon čega će se osposobiti za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke.  Ovo je treći po redu TOT seminar kojeg vode stručnjaci iz Rumunije.

Galeriju pogledajte na: http://www.eft.ba/web/2018/05/22/projekat-teacher-prvi-dan-tot-seminara-u-banjoj-luci/