Menu
A+ A A-

Projekat TEACHER – Drugi dan TOT seminara u Banjoj Luci

Drugi dan TOT (Training of Trainers) seminara kojeg vode stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, uspješno je završen kroz sesije koje se odnose na definisanje i značaj interpersonalnih vještina  u profesionalnom razvoju odgajatelja. 

Naglasak drugog dana seminara bio je na razvoju komunikacijskih vještina, značaju konstruktivnog rješavanja problema kao i značaju  razvoja empatije kod djece.

Naredni (IV po redu)  TOT seminar za bh.partere u okviru projekta TEACHER, održat će se u junu tekuće godine na Univerzitetu u Travniku.

Galeriju pogledajte na: http://www.eft.ba/web/2018/05/23/projekat-teacher-drugi-dan-tot-seminara-u-banjoj-luci/