Menu
A+ A A-

Otvoreni forum GLAS MLADIH

Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku u okviru projekta obilježavanja Dana općine Travnik, u srijedu, 26.3.2014. godine s početkom od 17:00 sati priređuju otvoreni forum „Glas mladih".

Cilj otvorenog foruma je da osigura da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u kulturnim, ekonomskim i akademskim omladinskim strategijama i programima djelovanja za mlade, a sve kako bi se unaprijedio položaj i poboljšala kvaliteta života mladih na području Općine i Kantona. S druge strane, cilj foruma je da ispita koliko je Univerzitet u Travniku utjecao na kvalitetu njihova života mladih ljudi na području Općine i Kantona.
U kontekstu toga, na web stranicama Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije postavljena je on-line anketa u kojoj studenti i posjetioci mogu iskazati svoje mišljenje na tu temu.
Upravo stoga, uredništvo otvorenog foruma ovim putem poziva studente Univerziteta u Travniku da glasuju za jedan od ponuđenih odgovora.
Podaci iz ankete bit će prezentirani učesnicima foruma!

Učesnici foruma:
dr. Nihad Selimović – predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Travniku
gosp. Tahir Lendo – premijer Vlade SBK/KSB
gosp. Sedžad Milanović – ministar za privredu u Vladi SBK/KSB
gosp. Željko Lončar – direktor Službe za zapošljavanje SBK/KSB Travnik
gosp. Admir Hadžiemrić – načelnik Općine Travnik
gosp. Refik Lendo – načelnik Općine Novi Travnik
mr. sci. Adnan Hadžić – izvršni direktor za finansije u Bosnalijeku d.d. Sarajevo
mr. sci. Senid Gerin – član Upravnog odbora grupacije poslodavaca SBK/KSB
dr. Adnan Šatrović – predsjednik Komisije za mlade pri Općini Travnik
mr. Snježana Köpruner – direktorica PRINT – GS d.o.o. Travnik
studentica Bojana Zrnić – predstavnica studenata za pitanja i aktivizam mladih EF
studentica Nataša Radeljić – predstavnica studenata za pitanja i aktivizam mladih FTS

Voditelji foruma,
mr. Amela Bajrić
mr. sci. Dženan Kos