Menu
A+ A A-

MI SMO PROMJENA, MI SMO TIM!

„Mi smo promjena, mi smo tim!" je projekt namjenjen svim srednjoškolcima koji žele da postanu aktivni građani. Jedan od ciljeva ovog projekta je osnaživanje i afirmisanje mladih ljudi kako bi svoj potencijal iskoristili u životnoj sredini za bolju budućnost. Cilj je također i prenos znanja o značaju pisanja projekata, komunikacijskih vještina, vještina predstavljanja i prezentovanja svojih ideja, ali i važnost timskog rada.
Kroz interaktivne radionice učesnici ovog projekta će imati priliku da nauče o važnosti lokalne zajednice te njihovom angažmanu i djelovanju kao aktivni mladi ljudi. Svoje stečeno znanje i vještine učesnici će moći praktično i pokazati; podjeljeni u timove, imati će zadatak da osmisle i napišu svoj projekt koji će prezentovati stručnoj komisji koja će ocjenjivati njihove ideje, kreativnost, značaj projekta kao i samo prezentovanje. Najbolje ocjenjeni tim bit će nagrađen finansijskim sredstvima za realizaciju njihovog projektnog prijedloga.Ukupan broj učesnika za ovaj projekt je 50, a datumi njegove realizacije su: 22.03.2014, 23.03.2014 (radionice) i 29.03.2014 (prezentovanje projektnih prijedloga stručnoj komisiji i izbor najboljeg projekta), vrijeme: 11.oo – 16.oo sati.

Želite se prijaviti?

Može to učini odmah tako što kliknete ovdje: Preuzmi obrazac

Prezmite još: Poziv za direktore škola; Poziv za kooordinatore