Menu
A+ A A-

Projekt: RECI DA!

Dobrotvorna aukcija studentskih fotografija „Reci DA!" projekt je humanog karaktera, koji uključuje i povezuje kreativni rad studenata i njihovu humanost sa željom da taj rad bude predstavljen i kao promotivni i kao dobrotvorni za ciljanu grupu kojoj sredstva prikupljena od projekta budu usmjerena.

Cilj projekta:
1.Podrška iskazane humanosti kod studenata da preko rezultata svoga rada pomognu izgradnju lokalne zajednice ili kategorije ugroženih kojima je pomoć potrebna.
2.Razvijanje osjećaja humanosti kod drugih unutar lokalne zajednice koji će kupovinom studentskih fotografija pomoći dobrotvornu aukciju studenata.
3.Usmjeravanje pažnje lokalne zajednice na probleme ugroženosti ili nedostatka mogućnosti za pomoć, sudjelovanje ili unapređenje rada određenih projekata koji ne mogu biti podržani u svojoj realizaciji zbog nedostataka materijalnih sredstava.
4.Promocija studentskih radova u javnosti i skretanje pažnje na kreativnost i slobodu izražavanja kroz fotografiju.
5.Promocija fotografije kao oblika umjetnosti.

Kroz Konkurs „Studentska fotografija" izvršiti će se odabir studentskih fotografija koje će biti predmet aukcije. Fotografije će biti pripremljene za prezentaciju i prodaju u ateljeu Fakulteta za tehničke studije.
Voditelji aukcije će biti poznate ličnosti iz javnog života kako bi aukcija protekla u zanimljivom ambijentu i sa očekivanim efektima. Voditelji aukcije će biti odabrani ukoliko projekat bude izabran za realizaciju.
Učesnici aukcije će biti predstavnici firmi državnog i privatnog sektora, privrednici, javne, kulturne ličnosti, predstavnici različitih nivoa vlasti, pojedinci i institucije koje svojim prisustvom mogu doprinijeti da aukcija bude uspješno realizirana.
Prikupljena sredstva od prodatih fotografija na aukciji bit će usmjerena u dobrotvorne svrhe što će naknadno biti određeno.

Medijski pokrovitelj je časopis Grafx.