Menu
A+ A A-

Skender Kulenović - travnički gimnazijalac

U sklopu obilježavanja Dana općine Travnik Edukacijski fakultet učestvuje sa projektom književna večer Skender Kulenović – travnički gimnazijalac.

Književna večer „Skender Kulenović – travnički gimnazijalac" jezičko-književna je aktivnost kojom se želi propagirati i aktualizirati Kulenovićevo pjesničko, romaneskno i dramsko djelo sa jezičkog i književnog aspekta.
Cilj projekta je:
1.Sagledati Kulenovićevo pjesničko, romaneskno i dramsko djela sa jezičkog i književnog aspekta.
2.Propagirati vrijednosti Kulenovićeva književnog djela.
3.Aktualizirati poetičke osobenosti sonetnog vijenca – „Ocvale primule"
4.Sagledati nove ideje o dijalogu kultura i tradicija u Kulenovićevim djelima.
5.Propitati iskustva kolega koji predaju Kulenovićevo književno djelo u srednjim školama i na univerzitetima.
6.Propagiranje vrijednosti književnohistorijske baštine lokalne zajednice.
7.Promocija vrijednosti društveno-kulturnog života.

Učesnici književne večeri su: prof. dr. Enver Kazaz, prof. dr. Nedžad Ibrahimović, doc. dr. Edisa Gazetić, mr. sci. Dženan Kos, mr. Amela Bajrić i Sanja Ledić, prof. te studenti Edukacijskog fakulteta i učenici Gimnazije Travnik.
Lokacija: Konferencijska sala Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku
Vrijeme održavanja: četvrtak, 27.03.2014. u 18 sati