Menu
A+ A A-

Praćenje i usvajanje najsavremenijih misaonih i praktičnih tokova

mr. sc. Amra Tuzović, Predsjednica Organizacionog odbora GeTID&teh 2015  

S punom sviješću da su edukacija i djelovanje inžinjera ključni prioritet i realna šansa za opstanak i dugoročni razvoj civilizacije, Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku organizuje i ovogodišnji, već tradicionalni, Međunarodni naučno-stručni simpozij "GeTID", koji je od ove godine, kao GeTID&teh 2015, uz grafičko inžinjerstvo i dizajn, proširen i na područja arhitekture, građevine, sigurnosti, informacionih i tekstilnih tehnologija. Temeljni cilj Simpozija je praćenje i usvajanje najsavremenijih misaonih i praktičnih tokova u svim ovim značajnim oblastima, koje su i smjerovi sa savremenim nastavnim planovima i programima na našem fakultetu.

Opširnije: Praćenje i usvajanje najsavremenijih misaonih i praktičnih tokova

Nove tehnologije, nove operacije i procesi

prof. dr. sc. Hrustem Smailhodžić, Predsjednik Naučnog odbora GeTID&teh 2015

Razvoj nauke koja crpi zakonitosti iz prirode i njene primjene u tehnici traži stalne komunikacije među istraživačima i stručnjacima u primjeni pa i konzumentima saznanja. To nije strano Fakultetu za tehničke studije  Univerziteta u Travniku. Tradicionalno organiziranje skupa pod imenom GeTID ove godine se cjelovitije kompletira obuhvatanjem područja tematski prekrivenim smjerovima na našem fakultetu. 

Opširnije: Nove tehnologije, nove operacije i procesi

Susreti i prezentacije naučnika, istraživača i eksperata

prof. dr. sc. Salim Ibrahimefendić, član Naučnog odbora GeTID&teh 2015 i član Stručnog ekspertnog odbora GeTID&teh 2015 za oblast tehnologija materijala

Ovogodišnji GeTID je specifičan sa više aspekata: održava se u vrijeme veoma promjenljivih društveno-ekonomskih uslova na mikro i makro prostorima, prisutnosti globalizacije i ekstremno visokih cijena novih tehnologija i postrojenja te oštrih kriterija u kvaliteti i cijenama na tržištima, povećanju cijena repromaterijala i rezervnih dijelova i dr.

Opširnije: Susreti i prezentacije naučnika, istraživača i eksperata

Graditeljstvo stvara nove predloške ponašanja i djelovanja

prof. dr. sc. Jelena Božić, članica Naučnog odbora GeTID&teh 2015 i Stručnog ekspertnog odbora GeTID&teh 2015 za oblast arhitekture

Kao sveprisutni fizički okvir i scena života, građevine su najmarkantnije materijalno svjedočanstvo društvenih uslova određene faze istorijskog razvoja. Jer, građenje nikako nije samo ekonomsko-tehnički proces, niti su građevine samo sinteza funkcije, forme i konstrukcije. To je naučno-tehnološki, kulturni, socijalni, estetski i ekološki fenomen s dugoročnim uticajem na prostor, život i kulturu. Po prirodi stvari, građevine traju duže od ljudskog vijeka, pa će i način na koji danas gradimo biti svjedočanstvo materijalne i duhovne kulture našeg doba s velikim uticajem na kvalitet života budućih generacija. Svijest o značaju i važnosti, u našem vremenu snažno izraženih globalizacijskih procesa i ekološke krize kao krize vremena, zahtijeva promjenu dosadašnje teorije i prakse, nove misaone i metodološke pristupe. Potrebna nam je nova paradigma građenja uvažavanjem novih naučnih saznanja i objektivnim vrednovanjem mogućnosti savremenih tehnologija.

Opširnije: Graditeljstvo stvara nove predloške ponašanja i djelovanja

Riječ glavnog urednika Zbornika GeTID-a

prof. dr. sc. Darko Babić, član Naučnog odbora GeTID&teh 2015, Stručnog ekspertnog odbora GeTID&teh 2015 za oblast grafičkih tehnologija i glavni urednik Zbornika radova GeTID&teh 2015

Čovjek se u životu često nađe u prilici da u određenim situacijama ponavlja iste rečenice i fraze. Upravo se to događa i meni s ovim uvodom. No, kako drugačije i početi nego rečenicom: „Drage kolege radujem se našem ponovnom susretu na GeTID-u i ove, 2015. godine. Stariji smo, pametniji i iskusniji.“

Opširnije: Riječ glavnog urednika Zbornika GeTID-a