Menu
A+ A A-

Intervju: Prof. dr. Hazim Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta

Novinari studentskog časopisa Grafx su uoči predstojeće konferencije InSSED 2015. razgovarali sa dekanom Edukacijskog fakulteta – Prof. dr. Hazimom Selimovićem.

Edukacijski fakultet je domaćin konferencije InSSED 2015. Možete li nam, a obzirom da je za sutra ujutro zakazano svečano otvaranje konferencije, kazati u kojoj su fazi pripreme za konferenciju?

Pripreme za konferenciju InSSED 2015. su u završnoj fazi i sve potrebne aktivnosti koje su vezane za organizaciju, doček i prijem gostiju, prostor i sve drugo odvija se onako kako smo od početka planirali.

Što će Edukacijski fakultet ponuditi učesnicima konferencije?
Edukacijski fakultet je kao organizator konferencije i njen domaćin stavio na raspolaganje sve svoje prostorne kapacitete. Također, a što je izuzetno važno svoje prostorne kapacitete na raspolaganje učesnicima konferencije ustupio je i Fakultet za tehničke studije. Stoga će se sve aktivnosti odvijati u reprezentativnom ambijentu ova dva fakulteta. S druge strane, na organizaciji konferencije angažirani su svi zaposlenici ove ustanove i to me posebno raduje. Također, a što ne smijemo zaboraviti, studenati ovoga fakulteta su se i ovaj put stavili na raspolaganje menadžmentu konferencije. Studenti su svojim angažmanom pokazali da hoće i da žele da sudjeluju u ovakvim aktivnostima. Dakle, možemo reći da su uposlenici i studenti Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije uradili izuzetno veliki i značajan posao na organizaciji ove velike međunarodne konferencije.

Svoj dolazak na konferenciju su najavili mnogi dekani fakulteta iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i regiona. Što očekujete od susreta sa Vašim kolegama? Možemo li očekivati da će doći do nekih konkretnih razgovora kada je u pitanju uspostavljanje novih partnerskih odnosa i saradnje na domaćem i međunarodnom planu?
Vjerujem da je cilj svih mojih kolega dekana koji će sutra biti zajedno s nama upravo ostvarenje određenih kontakata, a naročito kad je u pitanju međufakultetska i međunarodna saradnja. Budući da je Edukacijski fakultet ove godine pokrenuo Treći ciklus studija – doktorski studij, samo po sebi nameće se pitanje širenja i razmjene akademskih kontakata. Suština je zapravo u tome da svi skupa moramo pronaći model po kojem ćemo na najbolji način međusobno sarađivati. A uzmemo li u obzir da kvalitetna aplikacija na velike međunarodne projekte i fondove Evropske unije, od koje se opet očekuje da uspije, gotovo u pravilu podrazumijeva učešće i saradnju više univerziteta ili više fakulteta različitih univerziteta, onda ovakvi susreti dobivaju na još većem značaju. Iskreno vjerujem da ćemo učiniti sve najbolje što je u interesu institucija koje predstavljamo.

Redacija