Menu
A+ A A-

Novo izdanje Pravopisa bosanskoga jezika prof. dr. Senahida Halilovića

Novo izdanje Pravopisa bosanskoga jezika autora prof. dr. Senahida Halilovića izašlo je iz štampe. Prvo je izdanje Pravopisa objavljeno 1996. godine da bi nakon dvadeset i dvije godine kasnije javnosti dostupno drugo, znatno izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

U nastavku pročitajte predgovor iz kojeg ćete saznati po čemu se novo izdanje Pravopisa razlikuje od ranijeg.

„Bosanskohercegovačku jezičku stvarnost odlikuju gramatičke i leksičke višestrukosti. Stoga su zadržane brojne pravopisne dvostrukosti, bez obzira na to koliko su se pojedini dubleti uvriježili u praksi, šta je preovlađujuća norma, a šta rijetkost. Pravopisna pravila osavremenjena su i usklađena s utemeljenim prijedlozima koje je u protekle dvije decenije davala stručna javnost. Proširen je i korpus iz koga su izabrani primjeri koji potkrepljuju pravopisna pravila. Primjeri su uzimani iz razgovornoga, administrativnog, publicističkog i naučnog stila, iz raznorodnih prevedenih djela, a najviše iz bosanskohercegovačke književnosti. Ovo izdanje dopunjeno je i novim dionicama. Tako poglavlje o pravopisnim znacima sadrži i pravila koja se odnose na bjelinu; poglavlju o skraćenicama dodat je obiman Rječnik skraćenica; u posebnim poglavljima data su pravila o pisanju simbola te o navođenju podataka o izvorima. Rječnik vlastitih imena odvojen je od Pravopisnoga rječnika. Umnogome je osavremenjen i sadržaj Pravopisnoga rječnika. Danas bolje stojimo s rječnicima bosanskoga jezika, tako da se pravopis ne mora baviti i izborom riječi, pa su izostavljene riječi zanimljive samo sa stajališta leksičke norme, a dopisane brojne riječi i njihovi oblici u vezi s čijim pisanjem ima dvojbi.“ (prof. dr. Senahid Halilović)

Osim knjige dostupna je i mobilna aplikacija Pravopisa.