Menu
A+ A A-

Prvi dan simpozija TImod 2018: Stručna predavanja

U okviru prvog dana aktivnosti Trećeg međunarodnog simpozija tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna TImod 2018 na Fakultetu za tehničke studije održana su dva stručna predavanja koja su održali prof. dr. Dubravko Rogale na temu  „Proizvodnja odjeće u sklopu Industrije 4.0“  i prof. dr. Snježana Firšt Rogale na temu „Toplinska udobnost odjeće“.

 Pripremila: Emina Ahmetović

Prof. dr. Dubravko Rogale je u svom izlaganju kazao da je Industrija 4.0 novi termin koji se pojavio kod nas i da se mi nalazimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Kakose čovječanstvo razvijalo tako se razvijala i industrijska revolucija. Osnovna obilježja Industrije 4.0, istakao je, su fuzija raznih tehnologija, brzina promjena, opseg djelovanja i utjecaj na sisteme. Industrija traži puno znanja i angažmana od nas, a jedna od ključnih elemenata Industrije 4.0 je informacija.

Toplinska udobnost odjeće je pojam koji smo donedavno mogli samo povezivati sa naučnom fantastikom, no, zahvaljujući prof. dr. Snježani Firšt Rogale i njenom naučnom radu ovo je postala realnost.Ona je, u svome izlaganju, istakla da različiti odjevni predmeti imaju različitu toplotnu udobnost, te da svako zanimanje zahtijeva različitu toplotnu udobnost. Istraživači su utvrdili oznaku CLO kao oznaku za toplotnu udobnost i preporučili da se treba nalaziti na svakom odjevnom predmetu.