Menu
A+ A A-

Predstavnik Edukacijskog fakulteta na konferenciji u Osijeku

U organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Odjela za matematiku Sveučilišta, u Osijeku je 24. maja otvorena matematička konferencija pod nazivom Mathematics and Children 2019.

Cilj  konferencije je naučna rasprava o položaju i ulozi nastavnika matematike u skladu sa većom pristupačnošću i primjenom novih tehnologija u obrazovanju unutar granica akademske zajednice, obrazovnog sistema i šire društvene zajednice.

Naučni kolokvij obuhvata važne teme iz ove oblasti, među kojima su: naučno istraživanje, nastavničko iskustvo, matematičko obrazovanje studenata učiteljskih studija, nastavnici matematike kao popularizatori nauke, nastavnici matematike kao pokretači napretka i razvoja u svojim zajednicama, te primjena ICT-a u obrazovanju.

Jedan od učesnika Konferencije je i mr. Ahmed Palić, viši asistent na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Tema rada kojim će se predstaviti mr. Palić je „Princip matematičke indukcije i Peanove aksiome, njihova definicija i primjena kroz prizmu metodike matematike i matematičkih kompetencija nastavnika matematike.“

Učesnici na Konferenciji su brojni naučni radnici iz regije i svijeta, a prema riječima prof. dr. sci. Damira Matanovića, dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, kao i članova Odjela za matematiku, ova konferencija prerasla je u najveću matematičku konferenciju u ovom dijelu Evrope.