Menu
A+ A A-

Održana radionica o inkluzivnim praksama za profesore srednjih škola

 

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku 14. juna 2019. godine održana je radionica o inkluzivnim praksama za nastavno osoblje srednjih škola Srednjobosanskog kantona koja se provodi u okviru završne godine implementacije Erasmus+ projekta „Inclusion“, K2 Izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja.

Neki od ciljeva radionice su podizanje svijesti i važnosti približavanja prakse inkluzivnog obrazovanja, razumijevanje inkluzivnog obrazovanja u cjelosti, kao i izgradnji kapaciteta nastavnika srednjih škola za podizanje svijesti učenika o pristupu, učešću i završetku visokog obrazovanja.

Radionica je ogranizovana od strane Univerziteta u Travniku i Ministarstva obrazovanja, nauke,  kulture i sporta Srednjobosanskog kantona. Također, podrška u organizaciji bila je prisutna i od strane Federalnog ministarstva obrazovanja, koje je ujedno i jedan od partnera projekta.

Trening o inkluzivnom učenju i pristupu predvodio je prof. dr. Izet Rađo sa Univerziteta u Sarajevu, a uvodna riječ o značaju projekta za instituciju pripala je doc. dr. Amri Tuzović, menadžerici za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku i članu menadžment tima „Inclusion“ projekta.

O značaju projekta kao i samu važnost ove tematike za nastavno osoblje srednjih škola predstavila je koordinatorica projekta za Univerzitet u Travniku, mr. Maja Đurić. Radionici o inkluzivnim praksama prisustvovali su i partneri „Sarajevo susret kultura“ (SMOC), čiji su predstavnici bili doc. dr. Dino Mujkić i Jana Čarkadžić.

Partner projekta, Univerzitet u Tuzli također se priprema za istu radionicu unutar projekta.