Menu
A+ A A-

Pregled naslovnica časopisa Grafx od 1-og broja do danas

Studenti Grafičkog inženjerstva i dizajna na našem Fakultetu, generacijama su već okupljeni oko izrade časopisa Grafx. Zajedno s kolegama sa Edukacijskog fakulteta, sudjeluju u  izradi sadržaja i članaka, ali svu  tehničku realizaciju (priprema, prijelom, printanje..) rade studenti grafičari već 6-tu godinu.

U rubrici DTim, na web stranici Fakulteta za tehničke studije (fts.ba) uz predstavljanje naslovnice svih izdanja od 1-og broja (decembar/prosinac 2012.) do danas, prilaženi su i linkove na kojima su dostupna elektronska izdanja časopisa Grafx br. 1 do Grafx br.11.  Na ovom portalu, pomenuti linkovi su dostupni u rubrici Arhiva izdanja.

Više na  https://fts.ba/nova/pregled-naslovnica-casopisa-grafx-od-1-og-broja-do-danas/