Menu
A+ A A-

Intervju sa mr. Majom Đurić-Zahirović, autoricom knjige „Tajne upravljanja promjenama“

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku  u subotu 31.3. upriličena je promocija prve knjige autorice mr. Maje Đurić-Zahirović pod nazivom „Tajne upravljanja promjenama“ iz oblasti menadžmenta promjena. Tom prilikom razgovarali smo sa autoricom knjige, te saznali njen motiv za pisanje.

Razgovarale: Fikreta Kerić i Lamija Grabus

Poštovana, možete li nas ukratko upoznati sa tematikom Vaše knjige?

Tematika knjige govori o menadžmentu promjena. Koncept menadžmenta promjena se generalno veže za nove strukture menadžmenta, odnosno oživljavanje svijesti o prihvatanju promjena, najviše u modernističkom konceptu, a koji se razvio u Sjedinjenim Američkim Državama i polahko dolazi u Evropu. Promjene su nužne i one se dešavaju u svakodnevnom životu, kako privatnom, tako i poslovnom. Cilj je, dakle, bio približiti prvenstveno studentima na koji način mogu da prihvate promjene, šta su to promjene i kako ih posmatramo, šta su one u stvarnom i poslovnom svijetu i kako reagujemo na njih. Naravno, ona polako uvodi određene strategije kada je u pitanju poslovni koncept, dakle, menadžmenta promjena i postoje određene tehnike i metode kako njima možemo upravljati. Ovo je prva stepenica koja nas polako uvodi u pojam, objašnjava pristup i generalno jednu cjelovitu sliku na jedan jednostavan način, a u nekim dijelovima i segmentira određena polja. Daje dosta novih informacija, novih uputa, a pisana je interesantnim jezikom.

Koliko je trajao rad na knjizi i šta Vam je sve pomoglo pri samom pisanju?

Knjiga je izašla krajem 2017. godine. Rad je trajao godinu dana. Pri radu mi je pomoglo iskustvo, znatiželja, istraživački duh, čitanje, putovanja. Mnogo su mi pomogle spoznaje od drugih, mojih profesora, mentora, studenata, općenito ljudi sa kojima sam se družila, istraživala, radila sve ove godine.

Za kraj, otkrijte nam jednu tajnu upravljanja promjenama!

Tajna je u svakom od nas, dakle, ne postoji formula. Sada dok mi pričamo možda moja formula neće funkcionisati za vas, dakle tajna upravljanja promjenama je upravo da pronađete svoj put.

Zahvaljujemo Vam se što ste izdvojili vrijeme za naš časopis Grafx!