Menu
A+ A A-

Workshop – Timski rad: mr. Mirela Abidović

Na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije održan je posljednji od pet workshopova u organizaciji Mreže studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku. Tim povodom razgovarali smo sa predavačem, mr. Mirelom Abidović.

Razgovarale: Lamija Grabus i Fikreta Kerić

Uvažena, da li nam možete ukratko reći sa čime ste upoznali prisutne studente na današnjem workshopu?

Glavni cilj današnjeg susreta na workshopu je bio timski rad i davanje konkretnih informacija vezano za sam pojam, definiciju, nastanak tima i samog timskog rada, prednosti i nedostaci te doprinosi u odnosu na neki individualni pristup određenim projektnim zadacima.

Koje kompetencije trebaju posjedovati članovi tima da bi uspješno obavili određeni zadatak?

Uspješna realizacija određenog projektnog zadatka u sklopu tima se prvenstveno bazira na tačnom određivanju i dodjeljivanju konkretnih uloga svakom članu tima, što znači da svaki član tima treba preuzeti identičnu odgovornost i imati tačno definisan zadatak na kojem će on sudjelovati i imati svoj doprinos u sklopu cjelokupnog projektnog zadatka, a čiji cilj je ustvari identičan sa ostalim članovima tima.

Koje je uslove potrebno ispuniti kako bi djelovao jedan tim?

Za uspješno funkcionisanje jednog tima prvenstveno je bitno imati određen broj članova u jednom timu, u skladu sa zamišljenim zadatkom. To je jedan od prvih preduvjeta za uspješno funkcionisanje tima. Potrebna je, kao što sam rekla i ranije, konkretna dodjela uloga, prevazilaženje nekih različitosti, adaptacija, pripadnost, stvaranje domena svakog člana u sklopu nekog timskog rada.