Menu
A+ A A-

Prof. dr. Edin Pobrić – profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Za naš časopis, u okviru predavanja „Književnost i nauka“, a koje je održano u sklopu tradicionalne manifestacije „Andrićevi dani“, govorio je profesor Sarajevskog univerziteta, prof. dr. Edin Pobrić. U nastavku pročitajte šta je izjavio.

Razgovarale: Lamija Grabus i Fikreta Kerić

Uvaženi profesore, možete li nam ukratko reći sa čime ste prisutne danas upoznali kroz predavanje?

Danas sam probao govoriti o književnosti i nauci. Dakle, s jedne strane imamo prirodne nauke koje potiču način mišljenja. Danas, kad želite da ste upravu i ako se pozovete na nauku, nema više rasprave. Sve ostalo može da bude neki drugi argument. Međutim, potpuno je jasno da prirodne nauke ne mogu dati odgovor na neka suštinska pitanja, ne mogu dati odgovor na ono šta čovjek po svojoj osobenosti jeste. Ako čitate romane Dostojevskog, on je u njima najviše pažnje posvetio temama da pokaže koliko je bilo koja teorija, pa čak i filozofija, društvene nauke, prirodne nauke, nešto što samo funkcionira kao ideja. Otkrit ću vam jednu tajnu. Toliko knjiga je napisano o Dostojevskom sa stanovišta filozofije da je on ničeovac, kantovac, hegelovac. A šta Dostojevski radi? Dostojevski sve te ideje uzima kao neke osobenosti nekih njegovih likova. Pokazuje kako nijedna velika ideja nema svoju postojanost do kraja kojoj život ne da, ne da joj život pravo.

Kako Vi gledate na književnost, šta ona za Vas predstavlja?

U različitim segmentima osnova ljudskog života, funkcioniranja je vjera. Vjera od prijateljstva. Nema prijateljstva bez vjere. Ljubavi nema bez vjere, ako ne vjerujete onom drugom. A nema vjere bez sumnje. Da ne govorimo o teologiji itd. Danas jedino istinsko, u šta možete vjerovati a da pouzdano znate da je to, je fikcija jer nema dileme da je ona fikcija. A za sve ostalo nisam siguran da nije fikcija. Bilo šta.

Profesore, hvala Vam što ste izdvojili vrijeme za studente i naš časopis.

Čast mi je i zadovoljstvo.