Menu
A+ A A-

Intervju sa prof. dr. Damirom Ahmićem, autorom knjige „Tjelesna svjesnost u košarci"

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku održana je promocija knjige „Tjelesna svjesnost u košarci“ autora prof. dr. Alije Biberovića i prof. dr. Damira Ahmića. Tim povodom razgovarali smo sa jednim od autora i našim profesorom dr. sc. Damirom Ahmićem. U nastavku pročitajte šta je izjavio za naš časopis. 

Razgovarala: Fikreta Kerić

Danas ste promovisali Vašu knjigu. Da li nam možete reći nešto o samoj tematici knjige?

To je jedan poseban pristup općenito kada je u pitanju sportska spoznaja, kada su u pitanju sportisti kao sportisti, u ovom slučaju košarkaši. Knjiga se zove „Tjelesna svjesnost u košarci“ ali ima okvirnu tematiku koja je vezana za sve sportove, dakle univerzalnog je karaktera. Mi se nismo bazirali na neke tehničke tačke i principe kada su u pitanju neki trenažni procesi, kada je u pitanju košarka. Više je vezana za jedan pedagoško-psihološki karakter. Knjiga daje jedan poseban pristup kada govorimo o trenerima, igračima, a to je, ustvari, kako mi sebe stvaramo da budemo vrhunski sportisti, treneri, osobe i studenti.

Koliko je ova tematika zastupljena kod nas?

Ova tematika je vrlo rijetko zastupljena. Vrlo malo joj se pažnje posvećuje što je deficit. To ima negativne posljedice kada je u pitanju sam rezultat.

Koliko je motivacija bitna u ovom segmentu?

To je najbitniji segment ako hoćemo da budemo vrhunski sportisti. To je broj jedan. Ako nemamo to, ostalo sve je uprazno ili napola.

Kome je knjiga namijenjena?

Knjiga je namijenjena studentima, trenerima, sportistima, dakle svakoj populaciji općenito. Namijenjena je i za sam pedagoški rad kada je u pitanju mlađi odgoj, dakle i roditeljima. Knjiga ima opisne fundamente gdje mi možemo prepisati ono što nama odgovara da bismo postigli pozitivan rezultat kada je u pitanju sama edukacija djece, odnosno maloljetne populacije.