Menu
A+ A A-

Emir Adilović o nadležnostima Centra za socijalni rad kada je u pitanju vršnjačko nasilje

Jedan od učesnika otvorenog foruma „Vršnjačko nasilje nije moj izbor“ koji je održan u Travniku u okviru obilježavanja Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja bio je Emir Adilović.

Adilović je upslenik Centra za socijalni rad u Travniku, a po profesiji je socijalni pedagog. S njim smo razgovarali o nadležnostima Centra kada je u pitanju vršnjačko nasilje, situacijama kada se Centar uključuje u rješavanje problema, te načinu rješavanja problema. U nastavku pročitajte šta je izjavio za naš časopis.

Razgovarala: Fikreta Kerić

Koje su nadležnosti Centra za socijalni rad kada je u pitanju vršnjačko nasilje i u čemu se ogleda taj rad?

Kada je u pitanju vršnjačko nasilje nadležnosti Centra za socijalni rad proizilaze iz protokola o nasilju koje se dešava a koje je vezano za škole. U taj protokol uvršten je Centar za socijalni rad koji radi na određenim zahtjevima koji dolaze da li od roditelja, da li od školskih ustanova, policije, kad se već desi vršnjačko nasilje. Mi imamo određene okvirne nadležnosti koje provodimo kao projektne a tiču se prevencije, što je zaista bitno.

Koji su koraci rješavanja problema kada se već desi vršnjačko nasilje?

Kad se već desi vršnjačko nasilje, Centar za socijalni rad se uključuje kod onih krupnijih oblika vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje se odvaja od onih običnih sukoba koji se dešavaju. Za nekoga ko je žrtva vršnjačkog nasilja, on je kontinuirano izložen određenoj agresiji od nekog ko je počinilac samog tog vršnjačkog nasilja. Samim tim aktivnosti Centra za socijalni rad svode se na postupanje prema roditeljima, najviše počinilaca, kao i na način kako uključiti samu žrtvu u adekvatan tretman.

Sa kakvim ste se nasiljem susretali u Vašem radu? Koji su to oblici i da li su uspješno rješavani?

Ono što dolazi do Centra za socijalni rad svodi se najviše, 95% i više, na oblike fizičkog nasilja. Posljednjih nekoliko slučajeva koje smo u zadnjih par dana rješavali, rješavaju se medijacijom ukoliko je procjena stručnog tima Centra za socijalni rad takva da bi najviše efekta dalo da se posvađane strane nekako kroz rad na medijaciji, kroz provođenje takvog jednog procesa izmire, pošto nastane sukob između članova porodica, ne samo između onih učenika koji su bili u zajedničkom sukobu, nego i između njihovih roditelja. Potrebno je, dakle, raditi na medijaciji koja je jedan dugotrajniji proces koji prolazi kroz tri različita koraka. Mi smo tu da provjeravamo i onda u odnosu kad se to sve iznese na procjenu, na stručni prikaz Centra za socijalni rad, daju se adekvatni načini kako postupiti. Vršnjačko nasilje je rijetko samoizazvano, uvijek tu ima određenih tendencija kad neko dijete bude izloženo vršnjačkom nasilju, ili je samo izazvalo ili su to neki drugi faktori.