Menu
A+ A A-

Intervju sa direktorom Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, Salkom Huskićem

Fakultet za tehničke studije i Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku ugostili su u utorak 10. decembra učenike treće i četvrte godine Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, kao i direktora Salku Huskića, te njihove profesore Sulju Lagumdžiju te profesore koji su naši bivši studenti, Nermina Jamakovića i Samira Šišića. Povodom te posjete za portal Grafx govorio je direktor ove škole, Salko Huskić. Sa njim smo razgovarali o saradnjama škole, o zaintreresovanosti učenika za grafiku, a detaljno o tome možete pročitati u nastavku.

Razgovarala: Lamija Grabus 

1. Za koji se smjer učenici najviše opredjeljuju u Vašoj školi i kakva su iskustva?

Trenutno kod učenika su najviše tražena zanimanja web dizajn i multimedija. Međutim i svi ostali smjerovi što se tiče grafike su jako tražena posebno priprema, štampa i dorada.

2. Koliko su učenici generalno zainteresovani za grafiku i poslove koje ona nudi?

Neki od njih se zaposle u štampariji, ali većina na drugim zanimanjima što mi je jako žao. Grafika se sada zasniva sve više na digitalizaciji i probat ćemo da to nekako ujedinimo, odnosno ukomponujemo da jedan grafički tehničar bude kompletan i sa pripremom, doradom i štampom.

3. Koliko učenici shvataju važnost njihovog zanimanja?

Obično učenici koji su još uvijek adolescenti ne shvataju važnost i bitnost svog zanimanja. Međutim kako ulaze u godine i kako se taj praktični vid nastave realizuje oni shvataju koliko je to bitno i koliko imaju mogućnosti kada je u pitanju zanimanje grafički tehničar.

4. Da li Vaša škola ostvaruje saradnje sa ostalim školama ili univerzitetima te da li učetvujete u nekim takmičenjima?

Naša škola je ostvarila saradnju sa Grafičkom školom u Beogradu. Sljedeće godine u maju ćemo učestvovati na republičkom takmičenju i u grafičkim tehnologijama na nivou Republike Srbije. Potom u junu ćemo učestvovati na takmičenju u Bratislavi, očekujemo da se naši učenici i profesori angažuju.

5. Koje vannastavne aktivnosti sprovodi Vaša škola?

Što se tiče vannastavnih aktivnosti, ostvarili smo saradnju sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom gdje naši učenici idu na edukaciju i dodatno se bave restauracijom knjiga u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.