Menu
A+ A A-

Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu: Promijenite sebe - promijenite svijet!

Analizirajući Aristotelovu tezu "Zoon politikon", možemo reći da je čovjek društveno biće i da mu kao takvom jedino prija život u društvu, jer se na taj način omogućava zadovoljenje svih potreba i ostvarenje potencijala koje osoba posjeduje.

Pripremila: Ilhana Dervić

Ljudsko društvo se sastoji od individualnih jedinki koje karakterišu određene sličnosti i razlike. Sličnosti se ispoljavaju u vidu identičnosti ljudskih organizama, a razlike se odnose na psihološku stranu svake osobe pojedinačno. To znači da dvije osobe koje posjeduju identične fizičke karakteristike ljudskih bića, mogu da posmatraju iste predmete ili pojave, ali da će se spoznaja o posmatranim pojavama ili predmetima razlikovati. Na razlike u spoznaji značajno utiče iskustvo osoba, lični afiniteti te sposobnosti opažanja koje posjeduju osobe. Jedna od najbitnijih karakteristika ličnosti jeste svjesnost. Zrela i zdrava ličnost je ona koja je svjesna sebe, okoline u kojoj se nalazi i odnosa koji vladaju u njoj. Temeljeno na prethodno navedenom, moramo biti svjesni da ne možemo odmah i cjelovito da promijenimo društvo, već da promjenu koju želimo vidjeti u društvu, prvo usvojimo mi sami. Tako se stvaraju uslovi da se ta ista promjena manifestuje na osobe koje se nalaze u našoj neposrednoj okolini, što u konačnosti vodi ka promjeni društva.

Većina ljudi ima intuitivni osjećaj da mijenjanjem sebe na neki način utiče i na druge. To je najočitije u porodici. Recimo da je osoba bila pod stresom određeni vremenski period i da je to imalo negativan uticaj na ostale članove porodice, promjenom sebe, gdje je osoba značajno smanjila stres, desio se gotovo neposredan pozitivan uticaj na ostale osobe unutar porodice te podizanje opće atmosfere u domaćinstvu.

Ali mijenjanje nas samih ima mnogo veći uticaj na okolinu u kojoj se nalazimo.

Istraživanje s Harvarda je pokazalo da emocionalno stanje svake osobe utiče na druge čak i do tri socijalna nivoa oko nje. Drugim riječima, ako ste postali sretniji to će se odraziti ne samo na vaše prijatelje, već i na prijatelje vaših prijatelja i na njihove prijatelje. Obrasci ponašanja u društvu uspostavljeni su ili ih održavamo svi mi kroz naše izbore koje činimo svaki dan. Pojedinačno, kada promijenimo sebe, mi imamo uticaj na obrasce s kojima smo usklađeni i koje podupiremo kroz svoje akcije.

Ako mi usvojimo neku pozitivnu promjenu i pokažemo to na ličnom primjeru, ljudi će biti inspirisani našim putevima i promijenit će sebe kako bi se uskladili s nama, a drugi da bi se uskladili s njima. Na taj način se uvodi novi obrazac ponašanja i njegov efekat se povećava eksponencijalno. Na kraju će se dogodit neka vrsta tačke preokreta i značajne promjene. Upravo je na taj način, u prošlosti, došlo do velikih društvenih promjena u različitim dijelovima svijeta.

 

Mi obično i ne primijetimo koliko se velikih i inspirativih stvari događa u našoj okolini. Vjerojatno se događa daleko više pozitivnih promjena oko nas nego onih negativnih, ukoliko se samo potrudimo da ih uočimo.

Pozitivna promjena događa se upravo sada. Ona je svugdje oko nas. Sve što trebamo učiniti je uskladiti se s njom u našim srcima, umovima i kroz naša ponašanja.

U konačnici, moramo biti svjesni da se promjena društva dešava postepeno, a prvi korak ka promjeni mora biti usvajanje te promjene od strane nas samih, jer:

"Vi morate biti promjena koju želite da vidite u svijetu." (Mahatma Gandhi)

 

Izvor: akos.ba