Menu
A+ A A-

Kako pomoću crteža otkriti stanje u kojem se dijete nalazi?

Crteži predstavljaju poseban izražaj dječijeg stvaralaštva. Takvom načinu izražavanja roditelji ne pridaju posebnu pažnju smatrajući ga beznačajnom aktivnošću djeteta. Međutim, pomoću crteža možemo otkriti mnogo toga.

Pripremila:Fikreta Kerić

Djeca mlađe dobi ne znaju izraziti svoje emocionalno stanje riječima, ali to često čine crtežima. Osjećanja, misli, kreativnost, strahovi i potrebe su samo neke od karakteristika koje krije dječiji crtež. Također, i boje koje dijete koristi na crtežu otkrivaju mnogo toga. Neke stavke koje karakterišu dječije crteže su:

- ako je crtež na desnoj strani dijete je bliže ocu, a ako je na lijevoj bliže je majci

- crtež formiran na sredini papira predstavlja sreću i zadovoljstvo djeteta

- tanke linije koriste nesigurna djeca, dok samouvjerena i agresivna koriste tamne i naglašene linije

- pretjerana upotreba crne boje izražava strah, nesigurnost i depresiju

- dominantna crvena boja izražava stres

- energična djeca koriste toplije boje, dok hladnije koriste djeca blagog karaktera

- ukoliko su higijenski uvjeti života na visokom nivou dijete često koristi smeđu boju

Važno je naglasiti da je svako dijete individua za sebe, te je, shodno tome, potrebno tako posmatrati njegovo stvaralaštvo.

Izvor: http://www.roditelji.me/