Menu
A+ A A-

Zabavni načini učenja brojeva

Učenje brojeva za djecu ranog školskog uzrasta ne mora uvijek predstavljati problem, mnogo je načina na koje djeca mogu steći znanje, a da to ne bude stresan period za njih.

Pripremila: Fikreta Kerić

S obzirom na to da je u prirodi djeteta igra, najbolji način učenja upravo može biti kroz igru. Brojeve je, svakako, moguće iskoristiti u tu svrhu, samo ih je potrebno djeci tako i predstaviti. U nastavku donosimo nekoliko načina rada sa djecom na polju matematike.

Lego kockice i čaše

Za ovaj način rada potrebno je na plastične čaše ispisati brojeve a zatim učiti djecu da u svaku čašu ubace potreban broj kockica. Na ovaj način je moguće raditi i računske operacije sabiranje, oduzimanje i množenje.

 

Drvo za sabiranje i oduzimanje

Za ovu metodu potrebno je od kartona napraviti krošnju i stablo drveta. Na dijelu stabla isjeći dva mjesta za kockice i između njih upisati znak za sabiranje ili oduzimanje. Ispod toga treba dodati znak jednakosti te napraviti prorez za traku na kojoj su ispisani brojevi od 1 do 12. Način na koji djeca uče ovom metodom jeste da bace kockice, postave ih na odgovarajuće mjesto te na krošnju drveta dodaju onoliko plodova koliko je na kockicama brojeva. Nakon što saberu ili oduzmu, odnosno prebroje plodove, povlače vrpcu na dnu krošnje tako da broj koji je rezultat operacije bude vidljiv na prorezu.

 

Parking prostor

Za dječake ovaj način učenja brojeva može biti i jedan od najzanimljivijih. Potrebno na jednoj površini nacrtati parking i napisati brojeve parking mjesta. Brojeve, također, napisati i na autićima. Dijete će kroz igru parkirati autić sa oznakom broja na njegovo mjesto na parking prostoru.

 

Papirni prsti

Ruke djeteta iscrtajte na papiru, a zatim zalijepite na drugi papir ili karton tako da dlanovi ruku budu pričvršćeni a prsti slobodni. Prilikom sabiranja ili oduzimanja dijete će saviti ili ispružiti papirne prste, prebrojati ih i tako doći do rezultata.

 

Pažnju i zainteresovanost djeteta ćemo postići ako ga direktno uključimo u pripremu materijala za ovaj rad.

Izvor

najboljamamanasvetu.com