Menu
A+ A A-

5 savjeta za uspješno učenje

Učenje za učenike često predstavlja problem. Ono učenicima vremenom postaje zamorno i dosadno, a krajnji rezultat je otpor prema njemu.

Pripremila: Fikreta Kerić

Učenje je najvažnija vještina u životu jednog čovjeka. Pojedinca prati od samog rođenja pa do kraja životnog vijeka. Stručnjaci upozoravaju da je djetetu potrebno osigurati takvu klimu da do polaska u školu uči na spontan i zanimljiv način jer je to period kad djeca ne bivaju ocijenjena za učenje. Međutim, kada dijete iz predškolske ustanove pređe u osnovnu školu, učenje se ne smije zadržati na takvom nivou, nego je potrebno kod djeteta formirati nekoliko vještina koje će mu olakšati učenje.

Prva vještina koja je ključna za učenje kod djece jeste organizacija. Kao što je nastava organizovana rasporedom časova, djetetu je potrebno organizovati i ostale aktivnosti, kao što su vrijeme za pisanje domaće zadaće, vrijeme za igru i razonodu i sl. Takvi rasporedi mogu se praviti na sedmičnom, mjesečnom ili dnevnom nivou. Potrebno je da dijete svakodnevno prati raspored, dopunjava ga i na taj način ima uvid u realizaciju svojih obaveza. Takav rad kod njega razvija samostalnost, odgovornost i organizovanost.

Druga vještina je koncentracija. Ona se vremenom razvija a ono što je ključno jeste ukloniti ometajuće faktore. Među najpoznatijim su televizija, računar i mobitel. Također, od izuzetnog značaja su i faktori poput onih da dijete uči na istom mjestu, u isto vrijeme, kao i to da prostor bude prilagođen za učenje, tj. da se na stolu nalaze samo knjige i sveske predmeta koji dijete uči.

Pamćenje predstavlja jedan od ključnih aspekata učenja. Ono se vremenom može povećati, a najefikasnija je mnemotehnika. Ona podrazumijeva se kod nabrajanja pojmova uvede smisao ili kod učenja pjesmice formira riječ od prvih slova svakog stiha.

Sljedeća bitna vještina je ponavljanje. Dijete ponavljajući učvršćuje stečeno znanje. Preporučuju se razni oblici ponavljanja: naglas, crtajući, diktirajući i sl..

Motivacija je, svakako, od izuzetnog značaja za učenje. Za djecu ranog školskog uzrasta važno je gradivo obogatiti zanimljivostima i prikazati djetetu, da može vizualno da to osjeti. Ukoliko je moguće gradivo objasniti kroz igru, to će djetetu zasigurno olakšati učenje i motivisat će ga.

 

Izvor

roditelji.hr