Menu
A+ A A-

Odgojno-obrazovni zadaci ekskurzija

Ekskurzije predstavljaju poseban oblik nastave izvan učionice radi neposrednog proučavanja one nastavne građe koja se u učionici ne može uspješno demonstrirati.

Pripremila: Velida Drobo

S tim u vezi definisano je da cilj ekskurzije treba odrediti na osnovu odgojno-obrazovnih zadataka pojedinih nastavnih programa; ekskurzije treba izvoditi odlaskom u vrijedna prirodna, kulturno-historijska i privredna mjesta. (Enciklopedijski rječnik pedagogije, 1963). Ekskurzije kod učenika treba da razvijaju sposobnost posmatranja, opažanja i uočavanja predmeta, objekata i pojava, sagledavanje i razumjevanje njihovih međusobnih veza i odnosa kako u prirodi, tako i u ljudskom društvu.

Prilikom posjete nekog mjesta tokom ekskurzije, one trebaju da doprinose produbljivanju, proširivanju i obogaćivanju iskustva, da podstiču i bude interesovanje za nova saznanja, da povezuju teoriju sa praksom, da podstiču učenike da aktivno učestvuju i doprinose razvoju društva. Kao značajan segment ekskurzija je upravo razvoj patriotizma, njegovanje ljudske solidarnosti i realno shvatanje života. Ekskurzije mogu doprinijeti boljem i svestranijem upoznavanju ličnosti, kao i uspostavljanju bližih, neposrednijih međusobnih odnosa u grupi. Nije zanemaren ni estetski odgoj prilikom ekskurzija, a to je razvijanje smisla za lijepo, razvijanje ljubavi prema prirodi, prirodnim ljepotama, kao i tekovinama materijalne i duhovne kulture čovječanstva.  (Učeničke ekskurzije, Izleti i posete, 1977).

Važno je da se istakne da ekskurziju ne treba smatrati metodom (jer se tokom ekskurzije primenjuje više metoda kao što su posmatranje, demonstracija, objašnjavanje, praktičan rad i dr.), već oblikom nastave. Bitnu karakteristiku ekskurzija predstavlja i to što one zamenjuju demonstracione eksperimente, što se djeca na ekskurzijama upoznaju sa tehnološkim procesima rada i radnim funkcijama čovjeka i što se na ekskurzijama pobuđuju i stvaraju raznovrsna pozitivna osećanja. U kasnije objavljenim izvorima navodi se da je ekskurzija oblik nastave na različitim mjestima udaljenim od školske zgrade radi neposrednog proučavanja nastavnih sadržaja na adekvatnim primarnim izvorima, a koji se inače ne bi mogli uspješno proučavati u učionici na sekundarnim izvorima.

 

Izvori

Enciklopedijski rječnik pedagogije, 1963

Učeničke ekskurzije, Izleti i posete, 1977