Menu
A+ A A-

Uređaj koji WiFi pretvara u struju?

Naučnici su objavili nevjerovatnu vijest - izumili su uređaj koji bi mogao da nas oslobodi mnoštva punjača i to tako što će skupljati energiju iz WiFi signala.

Pripremio: Ernad Bektić

Ubuduće, uređaj neće samo skupljati energiju, već će moći da je pretvori u električnu energiju kojom će moći da se pune baterije raznih uređaja.

Radi se o tzv. rekteni, tj. o ispravljačkoj anteni koja elektromagnetnu energiju pretvara u istosmjernu električnu struju (DC). Timovi naučnika sa MIT-ja i s Tehničkog univerziteta u Madridu uspjeli su da konstruišu antenu na takav način da elektromagnetne talase, poput Wi-Fi signala, hvata kao talase naizmjenične struje (AC). Njih šalje u dvodimenzionalan poluprovodnik koji ih pretvara u istosmjernu struju pri čemu proizvodi oko 40 mikrovata struje. S obzirom na to da je rektena fleksibilna, mogla bi da se postavi na većim ili manjim površinama. Tako bi na primjer mogla se postavi na veliku površinu poput tapeta na zidu ili da se koristiti unutar malog uređaja kao što su fleksibilni pametni telefoni.U fleksibilnoj rekteni, naučnici su koristili molibdenov disulfid (MoS2). Debljina mu je samo tri atoma, a kada je izložen određenim hemikalijama, uzrokuje fazni prelaz između poluvodiča i metalnog materijala. Takav dizajn omogućava stvaranje potpuno fleksibilnog uređaja koji je istovremeno dovoljno brz da hvata većinu signala koje koristi naša elektronika; uključujući WiFi, Bluetooth i mnoge druge. S obzirom na to da je ova tehnika finansijski pristupačna, mogla bi da se koristi na velikim površinama. Tim naučnika sada radi na izgradnji većih sistema i na poboljšanju djelotvornosti svoje rektene.

Izvor: everwideningcircles.com