Menu
A+ A A-

Danas je Međunarodni dan boja

Obilježavanje Međunarodnog dana boja usvojeno je 2008. od Međunarodnog udruženja za boje (AIC - International Colour Association), a na prijedlog Portugalskog udruženja za svjetlo. Odlučeno je da Dan boje bude na ekvinocij - kada dan i noć jednako traju, što se simbolično odnosi na komplementarnu prirodu svjetlosti i tame, svjetla i sjene.

Međunarodni dan boja u svijetu se obilježava od 2008. godine. Na prijedlog Portugalskog Udruženja za rasvjetu, Međunarodno udruženje za boje AIC (International Colour Association) usvaja ideju i određuje proljetni ekvinocij, 21. marta/ožujka, kao Međunarodni dan boja. Na dan proljetnog ekvinocija dan i noć jednako traju što se simbolično odnosi na komplementarnu prirodu svjetlosti i tame, ali i same boje. Sukladno interdisciplinarnosti boja i njenom značaju u čovjekovom svakodnevnom privatnom i profesionalnom životu, širom svijeta, a naročito u članicama udruženja AIC, ovaj dan se obilježava kroz brojne aktivnosti. Dosadašnja predsjednica AIC, gospođa Berit Bergström (Swedish Colour Centre Foundation), u izjavi za Dan boja podsjeća na: „Nerazdvojivost svjetla i boje te na snažan utjecaj boje na čovjeka. Zahvaljujući vidu, boja daje smisao našem postojanju, znakovitu ulogu ima i u našem okruženju, pokazatelj je različitih kultura i određuje njihov identitet“. Dan boja možemo obilježiti na različite načine – kroz umjetničke izložbe, arhitektonske prezentacije, dizajnerske izložbe, modne performanse, radionice s temom boje i svjetla za djecu i odrasle i dr.