Menu
A+ A A-

O udruženju

Udruženje građana „Grafx“ sa sjedištem u Travniku na adresi Aleja Konzula br. 5, 72 270 Travnik (u daljem tekstu: Udruženje) je vanstranačka, slobodna, dobrovoljna i neprofitna organizacija koja radi na ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka.

Osnovna svrha, ciljevi i djelatnost udruženja „Grafx“ su:

- Organizovanje,podsticanje i stimulacija organizovanih aktivnosti u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta;

- Koordinacija i učešće na implementaciji aktuelnih naučnih,kulturnih projekata na području KSB/SBK i široj regiji u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta;

- Svojim članovima i ostalim zainteresovanim licima pružanje savjetodavne pomoći u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta;

- Organizovanje seminara, okruglih stolova i radionica;

- Edukativna pomoć mladim članovima udruženja i drugim zainteresovanim pojedincima, o aktualnim pitanjima u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta;

- Prikupljanje i objavljivanje tekstova i članaka u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta;

- Ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim Udruženjima u zemlji i inostranstvu kao i ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova udruženja u skladu sa osnivačkim aktom i Statutom Udruženja.

- Bavljenje privrednom djelatnosti u skladu sa članom 4. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine FBiH 45/02)