GraDemy

Udruženje Grafx organizuje program „GraDemy – Akademiju za osnaživanje studenata“ za sve studente Univerziteta u Travniku, kojim će kroz interaktivne module nastojati umrežiti studente, ponuditi im nova (sa)znanja i vještine, te potaći na aktivno djelovanje.

Studentska praksa

Ekipa EduLab te poziva da preko njihovog programa (d)oživite svoje teorijsko znanje!