Udruženje građana „Grafx“ je nestranačka, slobodna, dobrovoljna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Travniku koja djeluje od 2012. godine. Osnovana je sa ciljem da organizuje, podstiče i promoviše aktivnosti u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta na području čitave Bosne i Hercegovine, ali također i u inostranstvu.
 
Navedene oblasti i područja našeg djelovanja prepoznati su kao ključni segmenti društva, te kao jedni od njegovih glavnih stubova od čije (ne)kvalitete u velikoj mjeri ovisi (ne)razvijenost društvene zajednice. Da bi društvo napredovalo neophodno je da ono ima uspješan obrazovni sistem, povoljne mogućnosti za razvoj nauke i naučnih otkrića, te bogate kulture i sportske sadržaje koji će poticati i doprinositi kvalitetnijem načinu života. Spojem formalnog i neformalnog obrazovanja, te unapređenja kulturnih i sportskih aktivnosti, putem različitih projekata, (in)direktne komunikacije sa mladima i zainteresovanim pojedincima, te kroz svoje djelovanje uopće, „Grafx“ nastoji učestvovati u kreiranju boljeg društvenog ambijenta.

Naša misija

Širenje postojećeg i stvaranja novog prostora za aktivno djelovanje (mladih) osoba u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta u skladu sa aktuelnim izazovima i pitanjima u društvu, koristeći interaktivne i savremene metode rada koje će dovesti do unapređenja kvaliteta životne sredine.

Naša vizija

Postati kredibilno udruženje koje kreira i nudi različite mogućnosti i sadržaje mladima i ostalim zainteresiranim stranama na području čitave BiH, ali i u inostranstvu.